Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng lớp học sơ cấp nghề khoan khai thác dầu khí

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Giải thích được nguyên lý điều khiển các thông số, chế độ khoan khai thác dầu khí;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị khoan khai thác dầu khí;

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị trong hệ thống nâng hạ, hệ thống phát lực, hệ thống khí nén, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống quay cần, hệ thống chống ống và trám xi măng và hệ thống kiểm soát giếng;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

- Kỹ năng:

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong các hệ thống phục vụ cho công tác khoan khai thác dầu khí;

+ Xử lý tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố thường gặp đúng qui trình, đảm bảo an toàn;

+ Độc lập tiến hành sửa chữa các hư hỏng của các thiết bị khoan dầu khí;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh;

+ Giao tiếp Tiếng Anh được với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành dầu khí Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ để làm việc theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc được trên những giàn khoan khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như các giàn khoan khai thác dầu khí của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

4

Vật liệu cơ khí

2

Cơ kỹ thuật

5

An toàn

3

Điện kỹ thuật

6

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

Các môn học chuyên môn nghề

1

Thủy lực

9

Hệ thống nâng hạ

2

Nhiệt kỹ thuật

10

Hệ thống tuần hoàn dung dịch

3

Địa chất cơ sở

11

Hệ thống quay cần

4

Địa chất dầu khí

12

Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá

5

Cơ sở khoan khai thác dầu khí

13

Hệ thống chống ống và trám xi măng

6

Địa chất môi trường

14

Hệ thống khí nén

7

Thí nghiệm dung dịch khoan & xi măng

15

Thực tập sản xuất

8

Hệ thống phát lực

16

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tổ chức sản xuất

7

Địa chất dầu khí Việt Nam và Đông Nam Á

2

Thực tập địa chất cơ sở

8

Đo lường tự động hóa

3

Công nghệ mỏ

9

Đia vật lý đại cương

4

Vật lý vỉa

10

Nguội cơ bản

5

Nguyên lý phá hủy đất đá

11

Hệ thống kiểm sóat giếng khoan

6

Cơ học thiết bị khoan khai thác

12

Cơ sở sửa chữa thiết bị khoan

 
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen