Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khóa học khai thác máy tàu thuỷ

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM TỔ CHỨC TẠO LỚP HỌC KHAI THÁC TÀU THỦY

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP HỌC KHAI THÁC TÀU THỦY

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức.

+ Thuyết trình được cấu tạo, nguyên lý, vật liệu và nêu tên, vai trò điều kiện làm việc của những chi tiết trong hệ thống máy tàu thuỷ;

+ Hiểu được điều kiện làm việc của máy móc, thiết bị trong hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng có hiệu quả và an toàn;

+ Diễn giải được các bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật, các nội dung văn bản hướng dẫn một cách rõ ràng, đầy đủ liên quan đến thiết bị kỹ thuật trong các hệ thống  năng lượng tàu thuỷ;

Thuyết trình được quy tắc vận hành máy móc, thiết bị tàu thuỷ thuộc bộ phận máy quản lý;

+ Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy làm việc trên tàu thuỷ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.

+ Hiểu được các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Cục Hàng hải Việt Nam về an toàn cho người đi biển, bảo vệ môi trường biển;

+ Giải thích được nội dung các quy trình tháo lắp, bảo dưỡng,sửa chữa, kiểm tra điều chỉnh máy móc, thiết bị trong các hệ thống máy tàu thủy;

+ Biết được các hư hỏng thường gặp của chi tiết và hệ thống máy tàu, đề xuất được các phương án xử lý, sửa chữa hợp lý;

+ Giải thích được mục đích của từng công việc trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và máy móc của các hệ thống trong hệ động lực tàu thuỷ;

+ Hiểu bằng tiếng Anh các tài liệu kỹ thuật liên quan đến khai thác kỹ thuật (vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa) máy tàu thuỷ;

+ Biết tổ chức làm việc theo nhóm và hướng dẫn các thợ máy tàu thuỷ có trình độ  nghề thấp hơn ( trung cấp, sơ cấp);

+  Hiểu biết các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trên tàu thuỷ.

Kỹ năng.

+ Thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy (trực ca, bảo dưỡng, sửa chữa) mà thuyền viên đảm nhiệm trên tàu tương ứng với trình độ: kiến thức và kỹ năng – kinh nghiệm nghề nghiệp;

+ Vận hành chuẩn xác theo các quy trình hướng dẫn vận hành cho các máy, tổ hợp và các hệ thống cụ thể mà bộ phận máy tàu đảm nhiệm;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong nghề;

+ Bảo dưỡng, sửa chữa đúng kỹ thuật máy móc, thiết bị máy tàu thuỷ;

+ Đánh giá với độ chính xác cao tình trạng kỹ thuật của từng cụm, chi tiết trong các hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng an toàn, hiệu quả cao;

+ Xác định được nguyên nhân và vị trí hư hỏng. Tổ chức xử lý sự cố trong khai thác (vận hành, sửa chữa) máy tàu thuỷ;

+ Có khả năng đọc hiểu, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh để làm việc trên tàu có hiệu quả theo yêu cầu của các doanh nghiệp;

+ Có tác phong, kỷ luật nghiêm để làm việc trên tàu thuỷ (trong các điều kiện làm việc căng thẳng và khó khăn);

+  Tổ chức điều hành một phần bộ phận máy làm việc trong các điều kiện đặc biệt khó khăn (sự cố, sóng gió);

+ Có năng lực tổ chức và điều hành sản xuất theo nhóm;

+ Có khả năng đào tạo, kèm cặp thợ bậc thấp.

Chính trị, đạo đức;Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động;

+ Nhận thức được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

+ Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế của Đảng;

+ Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Tình nguyện học tập và phục vụ lâu dài đối với nghề đã học. Trong quá trình học tập phải tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ, nắm bắt và thích nghi với sự phát triển của công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc. Luôn có ý thức lao động, kỷ luật cao, trách nhiệm cao nhằm nâng cao năng suất lao động;

+ Sống lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ lâu dài cho tổ quốc.  Luôn rèn luyện phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ tài sản, tiết kiệm vật liệu, vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm.

Thể chất, quốc phòng

+ Nhận biết được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung và đối với học viên học nghề và người lao động trên tàu thuỷ nói riêng;

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng;

+ Nhận biết được âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Từ đó thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia làm tốt công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của chúng;

+ Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng thể  dục  thể  thao đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực;

+ Biết vận dụng kiến thức về quốc phòng để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, có tổ chức, có kỷ luật, rèn luyện tác phong công tác.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

6

Nguyên lý và Chi tiết máy

2

Cơ kỹ thuật

7

Dung sai và Kỹ thuật đo

3

Nhiệt kỹ thuật

8

Môi trường và bảo vệ môi trường thuỷ

4

Lý thuyết tàu

9

Thủy lực và máy thuỷ lực

5

Vật liệu máy tàu thuỷ

10

Kỹ thuật điện, điện tử tàu thủy

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

An toàn và tổ chức lao động

14

Khai thác máy phát điện

2

Tiếng Anh chuyên ngành (A1)

15

Khai thác hệ thống điện

3

Trực ca

16

Khai thác hệ thống bơm, quạt gió tàu thuỷ

4

Thiết bị trao đổi nhiệt  

17

Khai thác máy nén khí

5

Máy điện và thiết bị điện tàu thủy

18

Khai thác máy lạnh và điều  hoà  không khí

6

Tự động máy tàu thuỷ cơ bản

19

Bảo  dưỡng, sửa chữa Diesel máy chính tàu thuỷ

7

Tự động máy tàu thuỷ nâng cao

20

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ  thống phục vụ Diesel ME

8

Động cơ đốt trong -1

21

Bảo  dưỡng, sửa chữa  hệ trục chính 

9

Động động cơ đốt trong -2

22

Bảo  dưỡng, sửa chữa  thiết bị trên boong

10

Tổ chức và công nghệ sửa chữa 

23

Hàn cơ bản

11

Trang trí hệ động lực tàu thủy

24

Nguội cơ bản

12

Khai thác hệ thống động lực tàu thuỷ

25

Tiện cơ bản

13

Vận hành Hệ động lực chính Diesel tàu thuỷ

26

Thực tập trên tàu

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tiếng Anh chuyên ngành (A2)

13

Huấn luyện tàu dầu

2

Tiếng Anh chuyên ngành (A3)

14

Huấn luyện tàu hoá chất

3

Tin học ứng dụng

15

Giáo dục thể chất chuyên ngành

4

Hoá kỹ thuật

16

Chạy rà diesel tàu thuỷ

5

Khai thác nồi hơi tàu thuỷ

17

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chỉ báo buồng máy

6

Khai thác máy lọc dầu

18

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ  thống  điều khiển  từ xa buồng máy

7

Khai thác máy phân ly

19

Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác  máy tàu thuỷ 

8

Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thuỷ

20

Vận hành máy đốt rác tàu biển

9

Xử lý các sự cố diesel tàu thuỷ

21

Vận hành máy lái tàu biển

10

Luật- Công ước Hàng hải

22

Vận hành cẩu hàng tàu biển

11

Hội nhập nghề khai thác  máy tàu thuỷ 

23

Nhận nhiên liệu, dầu, mỡ, nước

12

Huấn luyện an toàn cơ bản

24

Đại cương Hàng hải

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen