Đào tạo sơ cấp nghề

Khóa học sơ cấp sản xuất pin ắc quy

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

      + Hiểu được các tính năng, ứng dụng và các quy trình sản xuất của các loại pin và ắc quy để thực hiện quá trình sản xuất;

      + Phân tích, đánh giá và đưa ra được các giải pháp xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất pin và ắc quy;

      + Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc thực tiễn của nghề;

      + Trình bày được các biện pháp thực hiện an toàn lao động, an toàn hoá chất và an toàn thiết bị;

      + Biết được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh, có đủ vốn từ để có thể nâng cao trình độ dịch được các tài liệu tiếng Anh và ứng dụng được trong tin học;

      + Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và hoạt động của nghề.

- Kỹ năng:

      + Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hiện quá trình sản xuất pin và ắc quy đạt chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng cấp trình độ được đào tạo;

      + Kèm cặp và hướng dẫn được công nhân bậc thấp;

      + Kiểm tra và giám sát được việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

      + Lập được kế hoạch hoặc điều chỉnh được sản xuất;

      + Vận hành thành thạo các máy và thiết bị trong dây chuyền sản xuất;

      + Thực hiện điều chỉnh được các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất;

      + Theo dõi được các hoạt động trong quy trình sản xuất, phát hiện được các

nguyên nhân và sử lý được một số sự cố phức tạp đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

      + Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới và có khả năng sáng tạo cải tiến kỹ thuật trong sản xuất;

      + Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành được phân xưởng sản xuất, ca sản xuất, tổ sản xuất được phân công;

      + Giao tiếp được tiếng Anh đơn giản với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh khi được bổ sung thêm các từ kỹ thuật;

       + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin, các ứng dụng trên mạng Internet để phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

Chính trị, đạo đức;Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

       + Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

       + Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam;

       + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

       + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

       + Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

       + Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ học tập và công tác lâu dài;

       + Nắm được đường lối quốc phòng của Đảng và luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng:

         -  Đảm nhận công việc ở các vị trí của các doanh nghiệp sản xuất pin và ắc quy;

         -  Tham gia kèm cặp, đào tạo bậc thợ có trình độ thấp hơn;

         -  Làm việc ở các cơ sở kinh doanh pin và ắc quy;

         -  Có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

8

Hoá lý

2

Điện kỹ thuật

9

Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học

3

Dụng cụ đo

10

Hoá phân tích cơ sở

4

Hoá học đại cương

11

Điện hoá lý thuyết

5

Hoá vô cơ

12

Thiết bị điện hoá

6

Hoá hữu cơ

13

Gia công và xử lý bề mặt kim loại

7

An toàn lao động

14

Quản lý sản xuất

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Sản xuất ắc quy chì

5

Sản xuất pin khô mangan-kẽm

2

Sản xuất ắc quy niken-cadimi

6

Sản xuất pin kẽm-bạc

3

Sản xuất pin liti ion

7

Thực tập nghề nghiệp

4

Sản xuất pin liti ion polyme

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tiếng Anh chuyên ngành

10

Hoá tinh thể

2

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

11

Cơ kỹ thuật

3

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

12

Tin học ứng dụng trong hoá học

4

Môi trường đại cương

13

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

5

Hoá kỹ thuật đại cương

14

Công nghệ vật liệu

6

Điện hoá học bề mặt

15

Sản xuất pin kiềm mangan-kẽm

7

Nguồn điện hoá học

16

Sản xuất pin niken-cadimi

8

Hoá phân tích trong sản xuất pin và ắc quy

17

Sản xuất pin niken hiđrua kim loại

9

Hoá phân tích công cụ

18

Thực tập nghề nghiệp sản xuất pin kiềm mangan-kẽm và pin niken-cadimi

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen