Khai giảng khóa học nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009

- Căn cứ bào điều 54, nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chức danh giám đốc quản lý dự án. Viện quản lý đào tạo mở các khóa học nghiệp vụ quản lý giám đốc dự án theo quy định của bộ xây dựng tại các cơ sở như: lớp học nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.

 

Hình ảnh lớp học giám đốc quản lý dự án

Tất cả các học viên đều được cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án sau khi hoàn thành khóa học. Với lớp học nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án có những yêu cầu và điều kiện sau đây:

1.     Yêu cầu đối với lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án

- Là các giám đốc quản lý dự án thuộc các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có đầy đủ điều kiện và năng lực theo quy định.

-  Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng chỉ nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án.

2. Điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án

- Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I.

- Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II.

- Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.

3. Phạm vi hoạt động trong nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án:

- Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án;

- Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C;

- Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Nội dung đào tạo khóa học nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo chương trình khung của Bộ Xây Dựng ban hành tại Thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ra ngày 29/07/2009, cập nhật nội dung tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án dầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 05/8/2015.

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình;

Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình;

Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình;

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

Chuyên đề 9: Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công);

Kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa – cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án xây dựng.

Thời gian học và khai giảng lớp học nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án

Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng

Thời Gian: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều từ 13h30 đến 17h

Thủ tục nhập học và đóng học phí

Học phí: 1.100.000đ/1hv ( Tám trăm nghìn đồng/ 1 học viên )

Hồ Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (không cần công chứng)

Hình thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại PhòngTuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo ESC (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký 2 NV trở lên)

Hình thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS và đóng học phí ở bàn làm việc của Viện quản lý đào tạo ESC tại địa điểm khai giảng khóa học trước 20 phút.

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen