Đào tạo sơ cấp nghề

Đào tạo sơ cấp nghề sản xuất bánh kẹo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Đánh giá được những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm, về hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản về công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất bánh, kẹo;

+ Ứng dụng các kiến thức bổ trợ của nghề: vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, marketting, bao bì, phụ gia thực phẩm;

+ Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ  vào các lĩnh vực chuyên ngành mà sinh viên sẽ làm việc tại các cơ sở sản xuất bánh, kẹo và một số các cơ sở chế biến thực phẩm khác;

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

-  Kỹ năng:

+ Vận hành thành thạo các trang thiết bị phức tạp trên dây chuyền sản xuất;

+ Có kinh nghiệm và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan;

+ Chỉ đạo tốt các công đoạn trên dây chuyền sản xuất bánh, kẹo;

+ Thực hiện thành thạo được các phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan);

+ Sửa chữa và bảo dưỡng được các trang thiết bị máy trên dây chuyền sản xuất;

+ Có khả năng đánh giá và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác;

Chính trị, đạo đức, Thể chất và quốc phòng:

-  Chính trị, đạo đức:

+ Có những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Hiểu cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

+ Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc trực tiếp trên các dây chuyền công nghệ sản xuất bánh, kẹo của các cơ sở sản xuất ngành sản xuất bánh, kẹo và một số ngành nghề thực phẩm khác ở trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

- Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, trưởng ca, đốc công, cán bộ thiết kế công nghệ sản xuất, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, công nghệ sản xuất bánh, kẹo từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm;

- Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất bánh, kẹo với quy mô vừa và nhỏ.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Hoá cơ bản

8

An toàn lao động

2

Vẽ kỹ thuật

9

Phân tích thực phẩm

3

Kỹ thuật điện

10

Cơ kỹ thuật

4

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

11

Hoá công I

5

Hoá sinh thực phẩm

12

Tiếng Anh chuyên ngành

6

Vi sinh thực phẩm

13

Hoá công II

7

Kỹ thuật xử lý môi trường

 

 

Các mô đun chuyên môn nghề

1

Nước và chất lượng nước cấp

10

Vệ sinh an toàn thực phẩm

2

Tiếp nhận và xử lý nguyên liệu trước khi sản xuất

11

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

3

Vận chuyển, thu nhận và bảo quản nguyên liệu

12

Đóng gói sản phẩm

4

Kỹ thuật sản xuất kẹo mềm

13

Kiểm tra bảo dưỡng máy và thiết bị

5

Kỹ thuật sản xuất kẹo dẻo

14

Phụ gia thực phẩm

6

Kỹ thuật sản xuất kẹo cứng

15

Quản lý sản xuất

7

Kỹ thuật sản xuất bánh quy

16

Quản lý chất lượng sản phẩm

8

Kỹ thuật sản xuất bánh mì

17

Thực tập nghề nghiệp

9

Kỹ thuật sản xuất mứt

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Dụng cụ đo

6

Công nghệ chế biến cà phê, ca cao

2

Công nghệ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa

7

Kỹ thuật sản xuất bánh kem xốp

3

Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng

8

Kỹ thuật sản xuất bánh gato

4

Công nghệ sản xuất đường mía

9

Maketing

5

Công nghệ chế biến dầu thực phẩm

10

Phát triển sản phẩm

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen